Project “UNITED” by ABEE, gerealiseerd dankzij steun van EFRO

Published on 3 april 2024 in category News

Project “UNITED” by ABEE, gerealiseerd dankzij steun van EFRO

Project “UNITED” by ABEE, gerealiseerd dankzij steun van EFRO

Het UNITED project omvat de aanschaf van op dit moment in Europa niet beschikbare infrastructuur voor de productie van prismatische batterijcellen op pilootschaal, gecombineerd met recyclage van de afvalstroom en uitval van batterijcellen na kwaliteitscontrole. Deze uitval is momenteel een bottleneck in Europa voor verdere opschaling, die hard nodig is gezien de exponentiële groei die de verkoop van elektrische wagens momenteel kent.

Tal van Europese spelers hebben dringend nood aan toegang tot dergelijke productie/recyclage pilootlijn infrastructuur om hun business case rendabel te maken. Enerzijds is er teveel uitval door kleine defecten in de batterijcellen die de business case onder druk zetten en anderzijds geeft men een zeer waardevolle afvalstroom weg aan recyclagebedrijven.

ABEE speelt in op deze vraag en zal deze infrastructuur als service in de markt aanbieden om bedrijven hun batterijcel productie en recyclage te kunnen testen op de juiste schaal en om risicos in te perken. Het aanbod is op non-discriminatoire wijze en dit tegen marktconforme prijzen, niet alleen om in regel te zijn met staatssteun maar vooral om dit aanbod op zich tot een rendabel business model te laten uitgroeien.

Het project sluit aan bij de Europese specialisatie rond slimme, duurzame en inclusieve economie (Vanguard Initiative). ABEE is gegroeid vanuit een bottom-up initiatief van een kleine groep entrepreneurs die via doorgedreven innovatie inspelen op de noden van de batterijontwikkelings- en productiemarkt en dit in alle stappen van de waardeketen. Op Vlaams niveau heeft dit project duidelijke links met productietechnologie en energie, nanotechnologie en efficiënte en duurzame producten.

Welke zijn de doelgroepen?

GROEP 1: direct belanghebbenden. Deze groep realiseert meteen voordeel uit het project aangezien productiereeksen op de UNITED pilootlijn impact heeft op hun marktpositie en -aandeel, omzet en tewerkstelling.

GROEP 2: indirect belanghebbenden. Deze groep zal in tweede lijn marktaandeel, omzet en tewerkstelling realiseren via UNITED.

GROEP 3: geïnteresseerde community. Deze zal worden geïnformeerd over het project, vooral via de communicatiekanalen, om draagvlak te creëren naar de toekomst toe. Batterijfabrieken kunnen op weerstand stoten van lokale groepen. Via communicatie wordt de meerwaarde as such, duurzaamheid bekendgemaakt en impact op werkgelegenheid en het groene karakter dat ABEE nastreeft in zijn ontwikkelingen.

Wat zijn de doelstellingen?

De hoofddoelstelling van het project is het laten doorstromen van innovatie naar ondernemingen door via productie, testing en recyclage van batterijcellen op de UNITED infrastructuur de volgende opschalingsstap te kunnen nemen richting marktintroductie. A

Specifieke doelstelling 1: Verwerven van de infrastructuur voor pilootschaal productie van prismatische batterijcellen en recyclage ervan, inclusief productieafvalstroom.

Specifieke doelstelling 2: Ruimte in Hall 2 bij ABEE voorzien en voorbereiden, conform noden, regelgeving en privacy voor gebruikers om de ontvangst, installatie en in gebruik name van de infrastructuur vlot te laten verlopen.

Specifieke doelstelling 3: ruime promotie en verspreiding van de beschikbare infrastructuur aan een set van stakeholders om de infrastructuur aan te bieden op non-discriminatoire wijze en tegen marktconforme compensatie voor gebruik van de infrastructuur.